SWT Swedtrac Svarv AB är det senaste tillskottet bland Swedtracs produktionsbolag. Bolaget svarar sedan årsskiftet för driften av en undergolvssvarv i Jernhusens depå i Tillberga

Kontakt

Svavtelefon
+46(0)70 898 44 41
E-post

 

Svarven invigdes av Jernhusen och Swedtrac den 2 februari 2012. Representanter både från näringslivet, kommunen och järnvägsbranschen medverkade på invigningen som var mycket uppskattad. Då branschen möter en ökad efterfrågan på hjulsvarvskapacitet känns det extra kul att kunna erbjuda marknaden underhållslösningar i form av svarvlösningar i Tillberga framöver.

 

Verksamheten bedrivs i en 50 meter lång lokal, som förutom undergolvsvarven även rymmer en avisningsanläggning. Spåren på ömse sidor om svarvlokalen är så långa att alla moderna tåg kan svarvas utan att de behöver slås isär.

 

Svarven är en Rafametmaskin tillverkad i Polen. Med en undergolvsvarv kan man svarva tågens hjul utan att demontera hjulaxlarna. Det går givetvis även att svarva lösa hjulaxlar och svarven har en kapacitet på en axel per timme. Maskinen har även möjlighet att svarva hjulens bromsskivor, vilket gör den unik i Sverige och ännu mer intressant för våra kunder.

 

Tre operatörer sköter idag all hantering med svarvning och växling av fordonen. Vår ambition är att verksamheten ska växa och att beläggningen på svarven ska närma sig 100 procent redan innevarande budgetår. Med dess strategiska läge i starkt trafikerade järnvägsstråk och med närheten till flera stora fordonsprojekt i Swedtracs lokaler i Tillberga, har vi goda förhoppningar att nå detta mål.

 

Vi ser med spänning fram emot utvecklingen av SWT Swedtrac Svarv AB och arbetar redan med stora kunder som Mantena och Alstom.