Swedtrac RailServices startade den första juli 1998. Inledningsvis bestod verksamheten av oförstörande provning av hjul och axlar på SJ ABs Rc-lok och X2000-fordon. Företaget var det första externa underhållsbolaget som fick arbeta med SJs fordon.

 

Verksamheten expanderade till att även omfatta bemanning åt fordonstillverkare och underhållsleverantörer i branschen. Hösten 2000 rekryterades ett antal lokförare. Därmed lades grunden till en omfattande uthyrning till olika tågoperatörer och till det som senare skulle bli Swedtrac RailServices trafikbolag.  

Swedtrac RailServicesförfogar idag över två verkstäder: Lokverkstaden i Hagalund samt Tillbergaverkstaden utanför Västerås. Tillbergaverkstaden är strategiskt belägen, mitt i de mellansvenska trafikströmmarna och med närhet till fordonstillverkare.

Förutom att Swedtrac RailServices  har ett eget trafikutövartillstånd för specialtransporter och växling så erhöll Swedtrac Trafik AB i december 2010 ett utökat trafikutövartillstånd. Detta innebär att vi  numera får bedriva kommersiell trafik för godståg, persontåg och snabbtåg.

Verkstäderna och trafikutövartillståndet är de produktionsfaktorer som tillsammans med idag drygt 130 kompetenta och engagerade anställda, gör Swedtrackoncernen till en komplett och slagkraftig företagsgrupp med stor flexibilitet och höga ambitioner vad gäller service gentemot kunder.

Den 1:a april 2013 förvärvades Swedtrac av Knorr-Bremse och ingår idag i Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB.