Swedtrac RailServices startade den första juli 1998. Inledningsvis bestod verksamheten av oförstörande provning av hjul och axlar på SJ ABs Rc-lok och X2000-fordon. Företaget var det första externa underhållsbolaget som fick arbeta med SJs fordon. 2013 förvärvades Swedtrac av Knorr Bremse.