Commissioning & Warranty

Kontakt

Anders Josefsson; Verksamhetschef
+46(0) 708-984 880
E-post

C&W (Commissioning and Warranty) specialiserar sig på arbete på tåg och lok åt tågtillverkare vid leverans av nya fordonstyper.

 

Vår personal har mångårig erfarenhet av både underhåll, montage, modifieringar och reparationer på fordon.

Introduktionen av nya fordon från leverans från fabrik till dess att kunden tagit över (commissioning) kan sträcka sig över flera år vartefter en garantifas följer som även denna kan vara lika lång.

Vi på C&W har omfattande erfarenhet av samarbete med de stora tågtillverkarna vid introduktion av nya fordon. Samarbetet kan innefatta allt ifrån modifieringsarbeten, materialhantering, tester/felsökning till projektledning och konstruktionshjälp.

C&W har en egen verkstad i Tillberga, Västerås men utför vid behov även arbete i kundens lokaler.